Change language

Thank you for supporting glass!

The registration procedure has been completed. From now we will keep you updated with all Friends of Glass activities and achievements.

I believe that glass is good for me, for my family, and for the environment.

Click on one of the icons to join us:

Join by E-mail

I'd like to be kept informed with Friends of Glass news and updates

(You can unsubscribe at any time.)

By joining Friends of Glass, you accept our Terms and conditions

Thanks for your subscription!
Your'e almost there!

We've sent an email to your address. Please confirm this subscription by clicking on the link in the e-mail. Only one more step to go!

Sorry, but your e-mail address already exist!

Please check out your e-mail account if you already received a confirm mail for subscribing Friends of Glass.

Průzkum: lidé preferují sklo kvůli zdraví a bezpečnosti

Průzkum: lidé preferují sklo kvůli zdraví a bezpečnosti

Skleněné lahve a nádoby na potraviny a nápoje získávají opět na popularitě. Pro rostoucí počet lidí je přitom důležitým faktorem při volbě obalového materiálu zdravotní hledisko: dávají si větší pozor na to, co jí a pijí a v jakém obalu je to uskladněno. Podle posledního šetření celých 61 % z těch, kteří preferují sklo, věří, že pro jejich zdraví je skleněný obal nejbezpečnější. Pro srovnání - při průzkumu v roce 2010 bylo takových spotřebitelů 48 %. Naprostou dominanci mají pak skleněné obaly mezi maminkami v kategorii potravin pro děti. Česká republika ve většině ukazatelů koresponduje s názory v ostatních evropských zemích.

Při letošním nezávislém průzkumu, kterého se zúčastnilo 8 000 spotřebitelů napříč Evropou, zjišťovala postavení obalového skla agentura InSites Consulting. Evropanům dělá větší starosti zdraví a bezpečnost potravin než problémy životního prostředí, mezinárodní terorismus či veřejná bezpečnost; mezi hlavní problémy se řadí i role obalů v bezpečnosti potravin. „Spotřebitelé se obávají kontaminace potravin způsobené obaly. Studie totiž ukazují, že obalové materiály uvolňují do potravin chemické látky, což opravdu je důvod ke strachu. Obzvlášť opatrní jsou rodiče malých dětí: 77 % evropských rodičů uchovává potraviny pro děti ve skle a 61 % nekupuje dětskou výživu v plastových či jiných láhvích,“ uvedla Adeline Farrelly, generální tajemnice FEVE, Evropské federace výrobců obalového skla.

 

Monika Bartolomějová, hlavní nutriční specialistka Světa zdraví a absolventka VŠCHT: „Sklo je jeden z nejlepších obalových materiálů, který můžete použít. Je látkou inertní, což znamená, že nereaguje s chemickými sloučeninami. Z toho plyne, že se jedná takřka o ideální obalový materiál. Do skla můžete nalít horkou vodu nebo v něm zavařovat a sklo to vydrží. Zároveň se ze skla nebudou uvolňovat do obsahu uvnitř nebezpečné látky jako je tomu například u PET lahví. Sklo zároveň drží aroma a chuť. Sklo má další výhodu, která souvisí s životním prostředím. Sklo je opakovaně recyklovatelné, aniž by to mělo vliv na jeho kvalitu. Zároveň je dobře omyvatelné, takže ho můžete opakovaně používat. Má však jednu nevýhodu a tou je jeho hmotnost.“
Výsledky průzkumu v celé Evropě si můžete prohlédnout v následující infografice.
look beyond the label friends of glass
 
Obalové materiály ovlivňují obsah jídla či pití, které mají chránit. Když si uvědomíme, jak blízko k sobě obal a jeho obsah mají a jak dlouho spolu musí vydržet, není divu, že každý má občas starost o vliv obalů na kvalitu potravin. Podle průzkumu si až dvě třetiny spotřebitelů (66 %) připouští riziko kontaminace potravin kvůli pronikání chemikálií z obalů do jejich obsahu. Osm z deseti spotřebitelů se domnívá, že působení těchto chemických látek by mohlo vést k ohrožení lidského zdraví. Ze všech zkoumaných materiálů – kovu, papíru, bag-in-box obalů, plastu a skla – vzbuzují u evropských spotřebitelů (60 %) největší obavy plastové obaly.

 

„Otázka pronikání chemických sloučenin z obalových materiálů do potravin je velmi závažná. Bylo prokázáno, že plastové polymery, kovy a papír/kartón jsou nezanedbatelným zdrojem chemických látek, které jsou v potravinách nežádoucí. Dochází k tomu migrací většinou úmyslně přidávaných látek nebo látek souvisejících s výrobním procesem. Riziko spojené s konzumací takto kontaminovaných potravin se sice považuje za nízké, nicméně dosud nebyl proveden takový výzkum, který by tuto otázku vědecky zcela objasnil,“ vysvětluje profesor Dieter Schrenk, odborník na farmakologii a toxikologii na univerzitě v německém Kaiserslauternu.

 

Lidé by se měli zejména při velkých rodinných nákupech zajímat nejen o etiketu, ale také o obal, v němž se zboží prodává. Evropské spotřebitelské hnutí Friends of Glass, které podporuje právo spotřebitele vybrat si potraviny a nápoje ve skleněných obalech, proto připravilo na letošní rok velkou osvětovou kampaň „Podívej se za etiketu!“ Sklo je totiž obalový materiál, který působí jako přírodní a nepropustná bariéra a nereaguje s potravinami ani nápoji. I díky tomu dnes 87 % evropských spotřebitelů dává u potravin a nápojů přednost skleněným obalům. Ještě v roce 2010 to bylo 74 %. Je zřejmé, že spotřebitelé považují sklo za jeden z nejčistších materiálů.