Change language
Výherci soutěže

Výherci soutěže

Děkujeme za všechny Vaše příspěvky do soutěže. Zaslané fotky nám v mnoha případech udělaly opravdu velkou radost.

Máme milou povinnost oznámit výherce, které budeme v nejbližší době kontaktovat.

Na košík dobrot od Hamé se mohou těšit:
Jaroslava Veselá
Jana Kocmanová
Anna Kotková
Ilona Pawerová
Katka Habonová
Tereza Skálová
Blanka Flíčková
Jana Valdmanová
Gabriela Koželuhová
Zora Nečásková
Olga Markuzziová
Irena Vašáková
Petr Indra
Pavla Kotrášová
Simona Martínková Racková

Gurmánský zážitek si odnáší:
Jana Lipusová
Jitka Márová
Martin Slavomil Kohout
Věra Bydžovská
Barbora Stejskalová

Všem šťastlivcům gratulujeme a přejeme dobrou chuť!