Change language

Thank you for supporting glass!

The registration procedure has been completed. From now we will keep you updated with all Friends of Glass activities and achievements.

I believe that glass is good for me, for my family, and for the environment.

Click on one of the icons to join us:

Join by E-mail

I'd like to be kept informed with Friends of Glass news and updates

(You can unsubscribe at any time.)

By joining Friends of Glass, you accept our Terms and conditions

Thanks for your subscription!
Your'e almost there!

We've sent an email to your address. Please confirm this subscription by clicking on the link in the e-mail. Only one more step to go!

Sorry, but your e-mail address already exist!

Please check out your e-mail account if you already received a confirm mail for subscribing Friends of Glass.

Nie raz, a nieskończenie

Nie raz, a nieskończenie

Nasza świadomość w kwestiach ekologii i segregacji odpadów jest coraz większa, ale wciąż niewystarczająca – szczególnie wśród osób młodych

Nasza świadomość w kwestiach ekologii i segregacji odpadów jest coraz większa, ale wciąż niewystarczająca – szczególnie wśród osób młodych. Kluczową kwestią okazuje się edukacja, zwłaszcza w kontekście wyznaczonych ustawowo na 2020 rok 50% poziomów recyklingu dla gmin w ramach poszczególnych rodzajów opakowań, w tym m.in. szkła.

To najważniejsze wnioski płynące z ankiety Omnibus przeprowadzonej przez Instytut Badawczy Respondi na zlecenie organizacji non-profit Friends of Glass (Przyjaciele Szkła), której działania w naszym kraju koordynuje Ardagh Group oraz Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych (FEVE).

Oprócz Polski identyczne pytania zadano respondentom w dziesięciu innych państwach (Austria, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania). Krajowe wyniki pokazują, że Polacy we wszystkich grupach wiekowych uważają szkło za najbardziej przyjazny dla środowiska materiał opakowaniowy (57,6%). Największa świadomość w tym zakresie jest w grupie 60+ (72,2%), a najmniejsza u osób w wieku 30-39 lat (49,5%) oraz 18-29 lat (50,8%).

Martwi fakt, że aż 53,5% Polek i Polaków sądzi, że szkło poddaje się recyklingowi kilka razy, a 10,1% uważa, że tylko raz. Tymczasem szkło można przetwarzać w nieskończoność, bez utraty jego właściwości, co wie jedynie 36,4% pytanych. Okazuje się także, że im młodsza grupa wiekowa, tym niewiedza jest większa, a najlepiej znów wypadają respondenci w wieku 60+.

Dobrą wiadomością jest natomiast deklaracja, że 96,9% naszego społeczeństwa segreguje odpady, a szkło ma największy udział procentowy wśród wszystkich rodzajów opakowań – taki procent respondentów odpowiedziało: „segreguję zawsze”. Najwięcej osób segreguje miesięcznie od 6 do 20 butelek lub słoików (50,8%) i co ciekawe, w tym przedziale częściej czynią to mężczyźni (54,4%) niż kobiety (47,4%). „Wyniki pokazują, że jest jeszcze dużo do zrobienia, szczególnie, jeżeli chodzi o edukację w zakresie ochrony środowiska wśród osób młodych” – informuje Barbara Maciałczyk z Ardagh Group, reprezentująca Friends of Glass w Polsce. „Dlatego też w tym roku skupimy się na tym właśnie aspekcie. Pierwsza kampania edukacyjna oparta na filmie viralowym ruszy w mediach społecznościowych jeszcze w kwietniu. Jej ambasadorem został Bartek Jędrzejak – dziennikarz i prezenter TVN. Natomiast kolejne działania skierowane do młodzieży zaplanowano na wrzesień” – wyjaśnia.

Ankieta została przeprowadzona przez Instytut Badawczy Respondi na reprezentatywnej grupie 500 osób.