Change language
Polacy w środku stawki. Belgowie na 100%!

Polacy w środku stawki. Belgowie na 100%!

Według najnowszego raportu Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych (FEVE), Belgowie poddają recyklingowi 100% opakowań szklanych.

W Polsce procent odzysku szklanych butelek i słoików nie zmienił się od ubiegłego roku i wynosi 57%. Średnia odzysku dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi 74%, co oznacza, że ponad 12 milionów ton opakowań szklanych trafia do przetworzenia i ponownego obiegu. To jeden z najlepszych europejskich wyników w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla wszystkich rodzajów opakowań.

Ważne jest, że perspektywy w zakresie odzysku i recyklingu opakowań szklanych są coraz bardziej optymistyczne. Wszystko za sprawą niezwykle ambitnego pakietu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym przyjętego w roku ubiegłym przez Komisję Europejską. Działania, które w najbliższych latach będą musiały zostać wdrożone obejmują cały cykl życia produktów: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Proces ten będzie wspierany finansowo z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Oprócz samej zbiórki pozostaje też problem jakości zgromadzonej stłuczki szklanej. “Reprezentując sektor przemysłowy dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie zebrane opakowania szklane zostały poddane recyklingowi w ramach jednego, zamkniętego cyklu produkcyjnego.  Obecnie szacuje się, że 90% zgromadzonych opakowań szklanych nadaje się do ponownego przetworzenia i wykorzystania jako nowy, pełnowartościowy produkt. Nie ulega wątpliwości, że szkło pochodzące z recyklingu jest najlepszym surowcem zarówno dla  środowiskowa, jak i ze względów ekonomicznych, pozwalając zaoszczędzić energię przeznaczoną na jego produkcję” – informuje Adeline Farrelly, sekretarz generalny FEVE.

Z tegorocznych danych wynika, że poziom recyklingu w większości z 28 krajów Unii Europejskiej wzrasta, szczególnie tam, gdzie był on już wysoki. Taki progres odnotowały chociażby kraje skandynawskie i Beneluxu, które przekroczyły poziom 90% zbiórki. Sprawdzają się tam wciąż udoskonalane rozwiązania systemowe. Nie bez znaczenia jest edukacja i nieustanne podnoszenie świadomości konsumentów. Dzięki tym działaniom uzyskiwany jest wysokiej jakości surowiec wtórny. To elementy, których brakuje w Polsce, czego efektem jest taki wynik. Oczywistym jest, że za programami narodowymi muszą iść w parze działania lokalne, ale i tych w Polsce jest wciąż niewiele. To duży mankament, mimo, że jak pokazują badania konsumenckie zlecone przez FEVE, wśród millenialsów odnotowuje się wzrost świadomości w zakresie neutralnego wpływu opakowań szklanych na środowisko, a także coraz silniejszy wpływ kultury dotyczącej ekologicznych wyborów.

„Chcemy się porównywać do najlepszych, dlatego trzeba sobie jasno powiedzieć, że Polska w porównaniu do dużych krajów europejskich wypada najsłabiej pod względem recyklingu opakowań szklanych. Oczywiście są takie kraje jak Grecja, Węgry, Rumunia czy Słowacja gdzie jest jeszcze gorzej niż u nas, ale dla nas celem minimalnym jest osiągnięcie europejskiej średniej. W kontekście nowych, unijnych przepisów dotyczących polityki w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym jest szansa, abyśmy w kolejnych latach poprawili nasz wynik i dołączyli do państw, w których recykling opakowań szklanych jest ukształtowanym nawykiem społecznym. Sami do tego dążymy, chociażby poprzez konkurs EduPak Polska, w którym pokazujemy dzieciom i młodzieży jak za pomocą małych zmian można zmienić świat na lepsze” – podsumowuje Barbara Maciałczyk, marketing manager w Ardagh Group i członek FEVE.