Change language

Thank you for supporting glass!

The registration procedure has been completed. From now we will keep you updated with all Friends of Glass activities and achievements.

I believe that glass is good for me, for my family, and for the environment.

Click on one of the icons to join us:

Join by E-mail

I'd like to be kept informed with Friends of Glass news and updates

(You can unsubscribe at any time.)

By joining Friends of Glass, you accept our Terms and conditions

Thanks for your subscription!
Your'e almost there!

We've sent an email to your address. Please confirm this subscription by clicking on the link in the e-mail. Only one more step to go!

Sorry, but your e-mail address already exist!

Please check out your e-mail account if you already received a confirm mail for subscribing Friends of Glass.

Polacy w środku stawki. Belgowie na 100%!

Polacy w środku stawki. Belgowie na 100%!

Według najnowszego raportu Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych (FEVE), Belgowie poddają recyklingowi 100% opakowań szklanych.

W Polsce procent odzysku szklanych butelek i słoików nie zmienił się od ubiegłego roku i wynosi 57%. Średnia odzysku dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi 74%, co oznacza, że ponad 12 milionów ton opakowań szklanych trafia do przetworzenia i ponownego obiegu. To jeden z najlepszych europejskich wyników w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla wszystkich rodzajów opakowań.

Ważne jest, że perspektywy w zakresie odzysku i recyklingu opakowań szklanych są coraz bardziej optymistyczne. Wszystko za sprawą niezwykle ambitnego pakietu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym przyjętego w roku ubiegłym przez Komisję Europejską. Działania, które w najbliższych latach będą musiały zostać wdrożone obejmują cały cykl życia produktów: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Proces ten będzie wspierany finansowo z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Oprócz samej zbiórki pozostaje też problem jakości zgromadzonej stłuczki szklanej. “Reprezentując sektor przemysłowy dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie zebrane opakowania szklane zostały poddane recyklingowi w ramach jednego, zamkniętego cyklu produkcyjnego.  Obecnie szacuje się, że 90% zgromadzonych opakowań szklanych nadaje się do ponownego przetworzenia i wykorzystania jako nowy, pełnowartościowy produkt. Nie ulega wątpliwości, że szkło pochodzące z recyklingu jest najlepszym surowcem zarówno dla  środowiskowa, jak i ze względów ekonomicznych, pozwalając zaoszczędzić energię przeznaczoną na jego produkcję” – informuje Adeline Farrelly, sekretarz generalny FEVE.

Z tegorocznych danych wynika, że poziom recyklingu w większości z 28 krajów Unii Europejskiej wzrasta, szczególnie tam, gdzie był on już wysoki. Taki progres odnotowały chociażby kraje skandynawskie i Beneluxu, które przekroczyły poziom 90% zbiórki. Sprawdzają się tam wciąż udoskonalane rozwiązania systemowe. Nie bez znaczenia jest edukacja i nieustanne podnoszenie świadomości konsumentów. Dzięki tym działaniom uzyskiwany jest wysokiej jakości surowiec wtórny. To elementy, których brakuje w Polsce, czego efektem jest taki wynik. Oczywistym jest, że za programami narodowymi muszą iść w parze działania lokalne, ale i tych w Polsce jest wciąż niewiele. To duży mankament, mimo, że jak pokazują badania konsumenckie zlecone przez FEVE, wśród millenialsów odnotowuje się wzrost świadomości w zakresie neutralnego wpływu opakowań szklanych na środowisko, a także coraz silniejszy wpływ kultury dotyczącej ekologicznych wyborów.

„Chcemy się porównywać do najlepszych, dlatego trzeba sobie jasno powiedzieć, że Polska w porównaniu do dużych krajów europejskich wypada najsłabiej pod względem recyklingu opakowań szklanych. Oczywiście są takie kraje jak Grecja, Węgry, Rumunia czy Słowacja gdzie jest jeszcze gorzej niż u nas, ale dla nas celem minimalnym jest osiągnięcie europejskiej średniej. W kontekście nowych, unijnych przepisów dotyczących polityki w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym jest szansa, abyśmy w kolejnych latach poprawili nasz wynik i dołączyli do państw, w których recykling opakowań szklanych jest ukształtowanym nawykiem społecznym. Sami do tego dążymy, chociażby poprzez konkurs EduPak Polska, w którym pokazujemy dzieciom i młodzieży jak za pomocą małych zmian można zmienić świat na lepsze” – podsumowuje Barbara Maciałczyk, marketing manager w Ardagh Group i członek FEVE.