Change language
Polacy wyrzucają? Szwedzi najlepsi w recyklingu!

Polacy wyrzucają? Szwedzi najlepsi w recyklingu!

Według najnowszego raportu Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych (FEVE), w Polsce recyklingowi poddawanych jest 57% szklanych butelek i słojów.

Tymczasem średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi 74%, co oznacza, że ponad 11,6 milionów ton opakowań szklanych trafia do przetworzenia i ponownego obiegu, wracając na rynek w postaci nowych produktów.

Szwecja zajmuje pierwsze miejsce w recyklingu opakowań szklanych, przetwarzając 99% butelek i słojów. Tuż za nią plasuje się Słowenia i Szwajcaria (98%), a następnie Luxemburg i Belgia (96%). W tych państwach systemy segregacji działają niemal doskonale. Potem jest kilkunastoprocentowa luka, po której są regiony odnotowujące wyniki poniżej 90% – należą do nich pozostałe kraje skandynawskie oraz Austria, Niemcy i Holandia.

Mimo, że opakowania szklane są jedynymi, z których po przetworzeniu można uzyskać jakościowo taki sam produkt i w całości podlegają recyklingowi, to wciąż jest wiele krajów, w tym Polska, gdzie systemy zbiórki, segregacji i przetwarzania powinno się w znacznym stopniu poprawić, wzorując się na funkcjonujących już rozwiązaniach modelowych chociażby stosowanych w Szwecji.

„Nasz poziom odzyskiwania opakowań szklanych plasuje Polskę na piątym miejscu, niestety od końca, wśród krajów Unii Europejskiej, co oznacza, że  mamy jeszcze wiele do zrobienia. Celem wyznaczonym dla wszystkich krajów UE jest osiągnięcie całkowitego, a więc 100% poziomu recyklingu szklanych butelek i słojów. Jest to jak najbardziej możliwe, ale trzeba pamiętać że recykling to równowaga pomiędzy materiałami nadającymi się do ponownego przetworzenia, a otwartością rynków, które te materiały wykorzystują. Mamy jednak nadzieję, że ogólnoeuropejskie wytyczne będą impulsem do dynamiczniejszych działań w naszym kraju zarówno w zakresie edukacji, jak i rozwiązań systemowych”- informuje Barbara Maciałczyk, marketing manager w Ardagh Group i przedstawiciel FEVE w Polsce.

Z tą opinią zgadza się Jean-Paul Judson, Public Relations manager w FEVE. „Staramy się robić wszystko, aby na poziomie europejskim wykorzystywać coraz więcej materiałów pochodzących z recyklingu. Opakowania szklane są pod tym względem wyjątkowe, bo gwarantują tą samą jakość przed i po procesie przetworzenia, co ma niebagatelne znaczenie przede wszystkim dla producentów żywności i napojów. Chcemy, aby te argumenty były punktem odniesienia dla decydentów przy podejmowaniu decyzji” – podsumowuje Jean-Paul Judson.