Change language

Thank you for supporting glass!

The registration procedure has been completed. From now we will keep you updated with all Friends of Glass activities and achievements.

I believe that glass is good for me, for my family, and for the environment.

Click on one of the icons to join us:

Join by E-mail

I'd like to be kept informed with Friends of Glass news and updates

(You can unsubscribe at any time.)

By joining Friends of Glass, you accept our Terms and conditions

Thanks for your subscription!
Your'e almost there!

We've sent an email to your address. Please confirm this subscription by clicking on the link in the e-mail. Only one more step to go!

Sorry, but your e-mail address already exist!

Please check out your e-mail account if you already received a confirm mail for subscribing Friends of Glass.

POZIOM RECYKLINGU W UNII EUROPEJSKIEJ OSIĄGNĄŁ SPEKTAKULARNE 73%

POZIOM RECYKLINGU W UNII EUROPEJSKIEJ OSIĄGNĄŁ SPEKTAKULARNE 73%

Najnowsze dane opublikowane dziś przez organizację FEVE (Europejską Federację Opakowań Szklanych) pokazują, że średni poziom recyklingu opakowań szklanych we wszystkich 28 krajach UE po raz pierwszy osiągnął 73%.

Szwecja, Belgia, Luksemburg, Austria i Niemcy nadal pozostają liderami , Włochy, Niderlandy i Malta polepszyły swoje wyniki, a kraje Europy Wschodniej, w tym Polska,  gonią ten wynik. Estonia, Słowenia, Słowacja i Chorwacja odnotowały rekordowy wzrost poziomu recyklingu .

Wspólny wysiłek krajów członkowskich zaowocował najwyższym poziomem recyklingu na świecie.

Według Vitaliano Torno, prezesa FEVE “Wysoki wskaźnik recyklingu szkła, który wynosi obecnie 73%  pokazuje, że model opakowań szklanych jest najlepiej działającym systemem gospodarki o obiegu zamkniętym. Nadal jednak istnieje potrzeba zwiększania inwestycji aby ten wynik poprawić, szczególnie w krajach,  w których poziom recyklingu szkła jest niższy”.

Szkło z recyklingu pozwala przemysłowi szklarskiemu zmniejszyć zużycie energii i surowców (3), zachowując tym samym 125.000 miejsc pracy. Huty dostarczają 50% wyprodukowanych butelek i słoi do klientów oddalonych o maksymalnie 300km, a ponad 70% surowców potrzebnych do produkcji szkła przebywa drogę krótszą niż 300km .

„Ten sam szklany słoik czy butelka może być przetwarzana w nieskończoność tworząc taki sam pełnowartościowy produkt – komentuje Adeline Farrelly, Sekretarz Generalny FEVE. Wzywamy Komisję Europejską do uznania wielokrotnego recyklingu „butelka w butelkę” w najnowszym  Projekcie Gospodarki Cyrkularnej: jest to klucz zarówno do promowania recyklingu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju w całej Unii Europejskiej jak i do przyciągnięcia inwestycji”

Polska jest ważnym graczem Unii Europejskiej, dlatego też staramy się zachęcać konsumentów do segregowania odpadów, w szczególności do wrzucania opakowań szklanych do odpowiednich pojemników. Dlatego też założyliśmy ruch Przyjaciół Szkła (www.facebook.com/friendsofglasspolska, www.friendsofglass.pl) gdzie promujemy recykling i edukujemy konsumentów o zaletach szkładodaje Barbara Maciałczyk, Marketing Manager w Ardagh Group.