Change language
POZIOM RECYKLINGU W UNII EUROPEJSKIEJ OSIĄGNĄŁ SPEKTAKULARNE 73%

POZIOM RECYKLINGU W UNII EUROPEJSKIEJ OSIĄGNĄŁ SPEKTAKULARNE 73%

Najnowsze dane opublikowane dziś przez organizację FEVE (Europejską Federację Opakowań Szklanych) pokazują, że średni poziom recyklingu opakowań szklanych we wszystkich 28 krajach UE po raz pierwszy osiągnął 73%.

Szwecja, Belgia, Luksemburg, Austria i Niemcy nadal pozostają liderami , Włochy, Niderlandy i Malta polepszyły swoje wyniki, a kraje Europy Wschodniej, w tym Polska,  gonią ten wynik. Estonia, Słowenia, Słowacja i Chorwacja odnotowały rekordowy wzrost poziomu recyklingu .

Wspólny wysiłek krajów członkowskich zaowocował najwyższym poziomem recyklingu na świecie.

Według Vitaliano Torno, prezesa FEVE “Wysoki wskaźnik recyklingu szkła, który wynosi obecnie 73%  pokazuje, że model opakowań szklanych jest najlepiej działającym systemem gospodarki o obiegu zamkniętym. Nadal jednak istnieje potrzeba zwiększania inwestycji aby ten wynik poprawić, szczególnie w krajach,  w których poziom recyklingu szkła jest niższy”.

Szkło z recyklingu pozwala przemysłowi szklarskiemu zmniejszyć zużycie energii i surowców (3), zachowując tym samym 125.000 miejsc pracy. Huty dostarczają 50% wyprodukowanych butelek i słoi do klientów oddalonych o maksymalnie 300km, a ponad 70% surowców potrzebnych do produkcji szkła przebywa drogę krótszą niż 300km .

„Ten sam szklany słoik czy butelka może być przetwarzana w nieskończoność tworząc taki sam pełnowartościowy produkt – komentuje Adeline Farrelly, Sekretarz Generalny FEVE. Wzywamy Komisję Europejską do uznania wielokrotnego recyklingu „butelka w butelkę” w najnowszym  Projekcie Gospodarki Cyrkularnej: jest to klucz zarówno do promowania recyklingu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju w całej Unii Europejskiej jak i do przyciągnięcia inwestycji”

Polska jest ważnym graczem Unii Europejskiej, dlatego też staramy się zachęcać konsumentów do segregowania odpadów, w szczególności do wrzucania opakowań szklanych do odpowiednich pojemników. Dlatego też założyliśmy ruch Przyjaciół Szkła (www.facebook.com/friendsofglasspolska, www.friendsofglass.pl) gdzie promujemy recykling i edukujemy konsumentów o zaletach szkładodaje Barbara Maciałczyk, Marketing Manager w Ardagh Group.