Change language

Recykling w Polsce na fali wzrostu

wyniki europejskiego badania zachowań konsumenckich

Decyzje zakupowe w Polsce w coraz większym stopniu podejmuje się uwzględniając wpływ opakowań na środowisko. Nastąpił też wzrost selektywnej zbiórki wszystkich rodzajów opakowań, ale nadal brakuje kompleksowych rozwiązań systemowych. To najważniejsze wnioski z niezależnego badania przeprowadzonego w 13 krajach europejskich w ramach analizy zachowań konsumenckich i zakupowych. Badanie zostało zlecone przez Friends of Glass oraz Europejską Federację Producentów Szklanych Pojemników na żywność i napoje oraz flakonów do perfum, kosmetyków i farmacji (FEVE).

Pod koniec marca 2020 roku decydenci państw unijnych, w tym także Polska, zgodzili się, że stymulacja gospodarek w czasie recesji wywołanej przez pandemię koronawirusa powinna się odbywać w myśl założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi przez ONZ. Najnowsze dane pokazują, że również konsumenci z trzynastu europejskich krajów, w tym z Polski, coraz lepiej rozumieją konieczność dokonywania zmian swoich codziennych nawyków, także zakupowych, które mają wpływ na ochronę środowiska. Dostrzegają przy tym i potrafią wskazać na konkretne problemy z tym związane.

Najlepsze do żywności
58 % Polaków stwierdziło, że wybiera opakowania szklane częściej niż w przeszłości i jest to trzeci wynik w Europie po Austrii (61%) i Turcji (90%), przy europejskiej średniej wynoszącej 51%.
Jednocześnie zauważają, że coraz więcej producentów je wykorzystuje do pakowania swoich wyrobów. Natomiast 9 na 10 europejskich respondentów poleciłoby opakowania szklane jako najlepsze do żywności i napojów.

Progres w Polsce
W porównaniu do analogicznego badania z 2010 roku, wśród pytanych nastąpił wzrost selektywnej zbiórki wszystkich rodzajów opakowań w celach recyklingu. Najczęściej segregowane przez Europejczyków są opakowania szklane (84%), potem plastikowe (78%), kartonowe (74%), puszki aluminiowe (72%), tetrapaki oraz puszki metalowe (po 71%). W naszym kraju 88% Polek i Polaków deklaruje segregowanie szkła i tu ustępujemy tylko Austriakom (89%) i Włochom (90%) przy europejskiej średniej wynoszącej 84%. Jednak to w Polsce odnotowano największy progres w zakresie zbiórki opakowań szklanych w porównaniu do 2010 roku, wynoszący 16%!

Wciąż jest jednak wiele do zrobienia. Aż 97% pytanych Polek i Polaków odpowiedziało, że nie wie dokładnie jak segregować opakowania szklane. Polacy wraz z Chorwatami, Portugalczykami, Hiszpanami i Turkami dostrzegają też najwięcej przeszkód w recyklingu opakowań szklanych. Związane jest to najczęściej z brakiem kompleksowych rozwiązań systemowych bądź niewłaściwą lokalizacją oraz stanem pojemników do ich zbierania.

„Z jednej strony cieszymy się, że w Polsce tak szybko rośnie świadomość w zakresie recyklingu opakowań przede wszystkim szklanych, które zdaniem ankietowanych są najlepszymi opakowaniami do żywności i napojów. Polacy są też w europejskiej czołówce jeśli chodzi o deklarowane działania związane z segregacją opakowań. Z drugiej strony, zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze deklaracje pokrywają się z rzeczywistymi działaniami i wciąż jest ogromna potrzeba edukacji na temat właściwej segregacji, bo aż 97% z nas ma z tym problem. Stąd też projekty, takie jak EduPak Polska, których celem jest przekazanie wiedzy w formie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej nauczycielom, dzieciom, młodzieży i rodzicom, są jednym z priorytetów naszych działań” – informuje Barbara Maciałczyk, kierownik marketingu Ardagh Group, reprezentująca Friends of Glass w Polsce.

Close the Glass Loop i piec przyszłości
Wyniki w kontekście ogólnoeuropejskim pokazują wyraźny progres w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i są dobrym prognostykiem do osiągnięcia wyznaczonych przez europejskie instytucje rządowe celów: 70% poziomu recyklingu opakowań szklanych w 2025 roku i 75% do 2030 roku w każdym z europejskich państw. Jednocześnie wciąż ogromna liczba osób – w Europie 93% a w Polsce 97% – nie posiada wiedzy, jak prawidłowo segregować opakowania szklane. Dlatego też, aby zwiększyć ilość i jakość szkła pochodzącego z recyklingu powstaje specjalna platforma „Close the Glass Loop”. Ma ona integrować działania komunikacyjne na poziomie krajowym, regionalnym i gminnym, a także instytucjonalnym, w celu lepszej segregacji opakowań szklanych.
Równolegle branża opakowań szklanych jednoczy siły, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla na rzecz zielonej energii. Najlepszym tego przykładem jest „Piec przyszłości”, który ma zostać uruchomiony do końca 2022 roku. Umożliwi on dekarbonizację w produkcji opakowań szklanych. Będzie to pierwszy na świecie hybrydowy piec tlenowo-paliwowy do produkcji na masową skalę, wykorzystujący w 80 proc. odnawialną energię elektryczną. Zastąpi ona obecne źródła energii z paliw kopalnych, co w efekcie zmniejszy aż o połowę emisję CO2 przez producentów opakowań szklanych.

Każda butelka ma znaczenie
„Budującym jest, że recykling opakowań szklanych w całej Europie rośnie, a korzyści płynące z segregacji opakowań szklanych są w świadomości coraz większej liczby konsumentów. Jako branża chcemy jednak osiągnąć cel 90% recyklingu opakowań szklanych do 2030 roku i zachęcić wszystkich do zbierania, segregacji i recyklingu każdej szklanej butelki, słoja czy pojemnika po perfumach. Jest to proste i łatwe do zrobienia, a ma ogromny wpływ na naszą planetę i los przyszłych pokoleń” – podsumowuje Michael Delle Selve, Senior Communications Manager z Europejskiej Federacji Producentów Szklanych Pojemników na żywność i napoje oraz flakonów do perfum, kosmetyków i farmacji.