Change language

Thank you for supporting glass!

The registration procedure has been completed. From now we will keep you updated with all Friends of Glass activities and achievements.

I believe that glass is good for me, for my family, and for the environment.

Click on one of the icons to join us:

Join by E-mail

I'd like to be kept informed with Friends of Glass news and updates

(You can unsubscribe at any time.)

By joining Friends of Glass, you accept our Terms and conditions

Thanks for your subscription!
Your'e almost there!

We've sent an email to your address. Please confirm this subscription by clicking on the link in the e-mail. Only one more step to go!

Sorry, but your e-mail address already exist!

Please check out your e-mail account if you already received a confirm mail for subscribing Friends of Glass.

Priatelia skla v novej súťaži vyzývajú: Pozrite sa za etiketu

Priatelia skla v novej súťaži vyzývajú: Pozrite sa za etiketu

Ľudia milujú jedlo. A stále viac ľudí sa pri nákupoch zamýšľa nad chuťou, trvanlivosťou a výživnými hodnotami. Ale ako často berú ľudia do úvahy to, v čom sú potraviny zabalené? Obal hrá v oblasti chuti, trvanlivosti a výživných látok zásadnú rolu, avšak často sa mu vôbec nevenuje pozornosť.

Z tohto dôvodu Priatelia skla rozbehli kampaň Pozri sa za etiketu. Pretože sú presvedčení o tom, že ľudia by mali venovať obalu, do ktorého sú potraviny zabalené, rovnakú pozornosť, ako potravinám samotným.

Súťažte s nami o nádherné šperky a dobroty v skle!