Cam düşünme şeklİnİzİ yenİden bİçimlendİrİr.

Cam benzersizdir. %100 geri dönüştürülebilen tek ambalaj malzemesidir. Gerçekten defalarca geri dönüştürülebilir. Ve defalarca daha! Sonuç olarak daha az enerji tüketilirken doğal kaynaklar daha az kullanılır. Bu da hepimiz için iyidir.

CamI seçİn ve CO2'ye çalIm atIn Gerİ dönüşüm şampİyonu musunuz? Cam şİşe kumbarasI testİ yapIn Gerİ