Change language
SPÓJRZ POZA ETYKIETĘ!

SPÓJRZ POZA ETYKIETĘ!

Ruszyła nowa kampania Przyjaciół Szkła pod hasłem: Spójrz poza etykietę!

Niezależne badania przeprowadzone wśród 8 tysięcy konsumentów pokazują, że Europejczycy bardziej martwią się o zdrowie i bezpieczeństwo żywności niż o problematykę środowiska, terroryzmu międzynarodowego czy bezpieczeństwa publicznego. Rola opakowania w bezpieczeństwie żywności jest na liście podstawowych trosk. Bo nie ma nic cenniejszego ponad zdrowie!

Liczby i ludzie mówią za siebie

Wyniki ujawniają, że przywiązujemy coraz większą uwagę do potencjalnych zagrożeń związanych ze związkami chemicznymi, które przenikają z opakowań do żywności. Dwie trzecie (66%) konsumentów przyznaje, że obawia się skażenia żywności, jak również ryzyka interakcji chemikaliów z opakowania z jego zawartością.

Dodatkowo ośmiu z dziesięciu badanych konsumentów jest przekonanych, że te oddziaływania chemiczne mogą być ryzykowne dla zdrowia człowieka. Wyniki pokazują także, że konsumenci europejscy (60%) najbardziej obawiają się wpływu plastikowych pojemników na zawarte w nich napoje i żywność.

Dlatego też okazuje się, że w procesie podejmowania decyzji zakupowych troska o zdrowie odgrywa kluczową rolę. To sprawia, że szkło jest postrzegane jako najbezpieczniejsze opakowanie wykonane w całości z naturalnych składników. Wśród tych, którzy wybierają szkło 61% ma do niego pełne zaufanie jako zdrowego opakowania. Dla porównania wartość ta w 2010 roku wynosiła 48%.

Etykieta to za mało

„Konsumenci martwią się o możliwość skażenia żywności i napojów przez związki pochodzące z opakowań. Stąd też coraz częściej zwracają uwagę na to, jak produkty są przechowywane i pakowane, a nie tylko na ich skład znajdujący się na etykiecie. Badania wykazują, że materiały stosowane do produkcji opakowań uwalniają związki chemiczne do żywności, co jest realnym zagrożeniem dla zdrowia. Nie dziwi więc, że rodzice małych dzieci są szczególnie wyczuleni na ten problem. Aż 77% z nich preferuje szkło do przechowywania żywności dla niemowląt, a 61% unika kupowania jedzenia dla niemowląt w plastikowych butelkach czy innych materiałach” – zaznacza Adeline Farrelly, Sekretarz Generalny FEVE, Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych w imieniu Wspólnoty Przyjaciele Szkła (Friends of Glass Community).

Dane te potwierdza Dieter Schrenk, ekspert w farmakologii i toksykologii z Uniwersytetu Kaiserslautern w Niemczech, który analizował przenikanie związków chemicznych z opakowań. „Potwierdzam, że jest to obecnie problem. Polimery plastiku, metale, papier i karton zostały wskazane jako źródło pochodzenia niepożądanych chemikaliów w żywności. Zanieczyszczenia pojawiają się wskutek migracji składników związanych z procesem technologicznym. Choć powszechnie uważa się, że skażenie to jest niewielkie, koniecznym jest przeprowadzenie serii badań, które dostarczą nam więcej informacji na ten temat”.

info grafika Polska Spójrz poza etykietę

Jesteś za GRAS?

W zgodnej opinii ekspertów rozwiązaniem jest używanie opakowań szklanych, które stanowią nieprzenikalną barierę dla czynników zewnętrznych i nie wchodzą w reakcje z produktami żywnościowymi czy napojami. W USA szkło jest jedynym szeroko stosowanym materiałem opakowaniowym uważanym za „GRAS” [akronim od angielskiego wyrażenia] „powszechnie uznanym za bezpieczne” przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków1. W 2011 r. Komisja Europejska zakazała wykorzystywania  Bisfenolu A, plastyfikatora używanego m.in.: w produkcji plastikowych butelek dla niemowląt i zarekomendowała szkło2 jako bezpieczną alternatywę dla zdrowia człowieka. Głównym powodem takiej decyzji było stwierdzenie, że szkło jest chemicznie bierne, co oznacza, że nie wchodzi w reakcję ze swoją zawartością i jest nieprzenikalne dla zanieczyszczeń. „Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności pochodzącego z opakowania, konsumenci powinni podczas dużych zakupów rodzinnych zwrócić uwagę nie tylko na składniki produktu, ale także na to, jaki rodzaj opakowania kupują. Mówimy o tym w kampanii pod nazwą. „Spojrzeć poza etykietkę”. Okazuje się, że świadome zakupy robi dziś już coraz więcej Europejczyków. Aż 87% z nich, czyli o 13% więcej niż w 2010 roku, poleca szkło jako opakowanie numer jeden. Pokazuje to wyraźnie, że zaufanie konsumentów do tego w pełni naturalnego materiału, stale rośnie” – potwierdza Adeline Farelly. Cóż dodać, jeśli szkło składa się w 100% z naturalnych składników, t.j. piasku, sody amoniakalnej i wapnia, a od ponad 5 tysięcy lat temu jego skład się nie zmienił.

1 patrz http://www.gpi.org/learn-about-glass

3 Dyrektywa 2011/8/EU