Change language

Thank you for supporting glass!

The registration procedure has been completed. From now we will keep you updated with all Friends of Glass activities and achievements.

I believe that glass is good for me, for my family, and for the environment.

Click on one of the icons to join us:

Join by E-mail

I'd like to be kept informed with Friends of Glass news and updates

(You can unsubscribe at any time.)

By joining Friends of Glass, you accept our Terms and conditions

Thanks for your subscription!
Your'e almost there!

We've sent an email to your address. Please confirm this subscription by clicking on the link in the e-mail. Only one more step to go!

Sorry, but your e-mail address already exist!

Please check out your e-mail account if you already received a confirm mail for subscribing Friends of Glass.

Szkło ważniejsze od terroryzmu

Szkło ważniejsze od terroryzmu

Z przeprowadzonych na rzecz kampanii badań wynika, że dwie trzecie (66%) konsumentów obawia się skażenia żywności, jak również ryzyka interakcji chemikaliów pochodzących z opakowania z jego zawartością

Dodatkowo ośmiu z dziesięciu badanych jest przekonanych, że te oddziaływania chemiczne mogą być ryzykowne dla zdrowia człowieka. Wyniki pokazują także, że Europejczycy (60%) najbardziej obawiają się wpływu plastikowych pojemników na zawarte w nich napoje i żywność. „Nie dziwi więc, że rodzice małych dzieci są szczególnie wyczuleni na ten problem. Aż 77% z nich preferuje szkło do przechowywania żywności dla niemowląt, a 61% unika kupowania jedzenia dla nich w plastikowych butelkach czy innych materiałach” – zaznacza Adeline Farrelly, Sekretarz Generalny FEVE, Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych w imieniu Wspólnoty Przyjaciele Szkła (Friends of Glass Community).

Kampania „Spójrz poza etykietę” zachęca do zwracania uwagi nie tylko na skład produktu, ale też na rodzaj opakowania, w którym jest on sprzedawany. To istotne, ponieważ szkło jest nie tylko opakowaniem przyjaznym dla środowiska (plastikowa butelka rozkłada się do 1000 lat!), ale i dla człowieka.